top of page

Belastingteruggaaf AOW gerechtigden

Omdat in 2023 de belastingkortingen zijn verhoogd voor 65+ ers komen veel 65+ers in aanmerking voor een belastingteruggaaf, ook al heeft u nooit aangifte gedaan. Wij kunnen vrijblijvend voor u uitzoeken of u voor een belasting teruggaaf in aanmerking komt. Bel 020 4160935 of mail naar geerdinkhof329@outlook.com.


VVE en aankoop en/of verkoop Eigen Huis

Bij aankoop of verkoop van uw eigen huis dient u zich goed bewust te zijn van uw aandeel bij de VVE.

Het komt voor dat tussenpersonen uw aandeel bij de VEE in het koop- of verkoopcontract meenemen en dan ontvangt u uw aandeel in de VVE niet terug en neemt de tegenpartij uw saldo over.

De notaris verrekend expliciet alle vooruitbetaalde kosten zoals bijv. de WOZ en zou dat ook moeten doen met uw aandeel in de VVE, tenzij in uw overeenkomst is opgenomen dat dit aandeel in de verkoopprijs is begrepen.

Het aandeel in de VVE komt in BOX 3 onder spaargelden en niet onder overig vermogen.bottom of page